ผลิตภัณฑ์เด็ก

ฟันแข็งแรงทำให้เด็ก ๆ แข็งแรง

จากฟันน้ำนมชุดแรกของเด็ก ตลอดจนการจัดฟัน แปรงสีฟันไฟฟ้าและยาสีฟัน Oral-B ช่วยให้เด็ก ๆ แปรงฟันได้ดีและบ่อยขึ้น

ผลิตภัณฑ์เด็ก

ฟันแข็งแรงทำให้เด็ก ๆ แข็งแรง

จากฟันน้ำนมชุดแรกของเด็ก ตลอดจนการจัดฟัน แปรงสีฟันไฟฟ้าและยาสีฟัน Oral-B ช่วยให้เด็ก ๆ แปรงฟันได้ดีและบ่อยขึ้น