แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

SHOP PRODUCTS / MANUAL TOOTHBRUSH TH / ULTRATHIN / แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

  • แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์

SHOP PRODUCTS / MANUAL TOOTHBRUSH TH / ULTRATHIN / แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

- 18mm Compact head for deep clean even in back molars.