แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

  • แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์

แปรงสีฟันโปรเดนซ์กัมแคร์ กรีนที

- 18mm Compact head for deep clean even in back molars.