ไหมขัดฟันรุ่น Mint Wax

SHOP PRODUCTS / ADJACENCIES TH / FLOSS / ไหมขัดฟันรุ่น MINT WAX

ไหมขัดฟันรุ่น Mint Wax

SHOP PRODUCTS / ADJACENCIES TH / FLOSS / ไหมขัดฟันรุ่น MINT WAX

ไหมขัดฟันรุ่น Mint Wax

- ทำความสะอาดบริเวณที่แปรงเข้าไม่ถึง
- เคลือบแว็กซ์และป้องกันการฉีกขาด
- ช่วยขจัดคราบพลัคระหว่างฟันและบริเวณเหงือก
- Mint Floss